Styrelsen

styrelsen

Styrelsen utser ett arbetsutskott som leds av ordföranden i Sveriges Kommuner och Landsting. I styrelsen ingår 42 personer, inklusive ersättare. Ledamöterna representerar åtta partier och 19 är män och 23 är kvinnor. Det är cirka förtroendeuppdrag fördelat mellan styrelse, delegationer och beredningar. Foton på. Vattenfalls styrelse består av nio av årsstämman utsedda ledamöter. Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter och har utnyttjat denna rättighet. Styrelseledamöternas närvaro under framgår av. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta Vd. Vidare ska styrelsen se till att systemen för uppföljning och kontroll av verksamheten är effektiva, att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnaden av gällande lagar och regler, att etiska.

Styrelsen - det

Klicka här för Arbetsordningen för Åbo Akademis styrelse uppdaterad Till sitt stöd har den arbetsutskott, delegationer och beredningar. Styrelsens ansvar är att förvalta ICA Gruppens angelägenheter och samtliga aktieägares intressen. Styrelsen utser en ordförande och en verkställande direktör om det behövs. Boel Godner S Södertälje kommun. Ordförande Lena Micko S Linköpings kommun, ordförande. styrelsen

Styrelsen Video

Styrelsen 2015

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *